news

Titelbalk_reclame_02

 

 

21-08-2020
Beslissingen nationale veiligheidsraad

Sport en vrije tijd

 • Alles is open, bijvoorbeeld een bibliotheek, pretpark, binnenspeeltuin of casino.
 • Ga je naar een officieel georganiseerd evenement (bijvoorbeeld dorpsfeest, sportwedstrijd of culturele voorstelling)? Er is een maximaal aantal aanwezigen: maximum 100 personen binnen, maximum 200 personen buiten. Elke organisatie heeft specifieke regels. Check de website.
 • Je moet een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar). Het is verplicht op deze plaatsen:
  • winkels en winkelcentra,
  • winkelstraten,
  • drukke plaatsen,
  • openbare gebouwen,
  • markten,
  • het openbaar vervoer,
  • bibliotheken,
  • bioscopen,
  • musea,
  • theater-, concert- en conferentiezalen,
  • auditoria,
  • de kermis,
  • gebedshuizen.
 • Je geeft je contactinfo als je gaat naar:
  • wellnesscentra
  • sportlessen in een club
  • zwembaden
  • casino’s
  • feest- en receptiezalen
 • Organiseer jij een evenement ? Doe een scan van je evenement met het COVID Event Risk Model, om te bekijken of jouw evenement in alle veiligheid kan doorgaan.
 • Kinderen mogen op kamp.

Wat kan nog niet ?

 • Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
 • Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Sport

 • Zit je in een sportclub? Dan mag je sporten met maximum 50 personen.
 • Je kan sporten in een fitnesscentrum, sportclub of zwembad.
 • Je kan naar een sauna of wellnesscentrum gaan. Publiek toegankelijke jacuzzi’s, hammams en stoomcabines blijven gesloten.

 

 

Beslissingen sport Vlaanderen :

 

Huidige maatregelen in verband met sport

De huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in een notendop (update 29 juli). Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

 • Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:
  • met contact
  • in een groep van maximum 50 personen,
  • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
  • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
  • als je de veiligheidsprotocollen volgt

 

 • Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
  • met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
  • OF met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen
 • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico’s te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 100 toeschouwers binnen en maximum 200 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.
 • Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

 • Beslissingen L.V.L.

 

5 Addendum intern reglement : “Corona reglement”
Addendum art 20 – schorsingen
 In geval het seizoen geneutraliseerd wordt blijven alle schorsingen die niet gekoppeld zijn aan
wedstrijdcodes van toepassing voor het volgende seizoen (en zal de schorsingsperiode mogelijk
met minimum 1 jaar verlengd worden).
 De schorsingen die wel gekoppeld zijn aan wedstrijdcodes voor het seizoen 2020-2021 vervallen
in het seizoen 2021-2022.
Addendum art 36 – het klassement
 Bij stopzetting van de competitie in de terugronde wordt de eindrangschikking gemaakt op basis
van de rangschikking van de heenronde indien alle wedstrijden van de heenronde werden
gespeeld tenzij de kampioen/daler met mathematische zekerheid kan worden aangeduid op het
moment dat de competitie wordt stilgelegd.
 Bij stopzetting van de competitie in de heenronde en indien alleen de terugronde wordt
uitgespeeld wordt de eindrangschikking gemaakt op basis van de rangschikking van de
terugronde indien alle wedstrijden van de terugronde werden gespeeld.
 Indien de heenronde en de terugronde niet volledig is gespeeld zal er geen eindrangschikking
worden opgemaakt en wordt het seizoen geneutraliseerd.
 Bij een nieuwe totale lockdown beslist de Raad van Bestuur over het verder verloop en het
herplannen van de competitie.
 Bij een gedeeltelijke of lokale lockdown waarbij wedstrijden lokaal verboden worden beslist de
Raad van Bestuur over het verder verloop en de herplanning van de competitie.
Addendum art 37 – strafnormen
Het bestuursorgaan heeft beslist om aan de bestaande strafnormen een extra “corona” hoofdstuk toe te
voegen om de veiligheid en de gezondheid van alle spelers, scheidsrechters en officiële zo goed mogelijk
te waarborgen.
Inbreuken op deze corona reglementering zullen in een soort van snelrecht op de eerste zitdag na de
feiten door het Dagelijks Bestuur behandeld worden. De straffen zullen met onmiddellijke ingang van
toepassing zijn (is de speeldag na de speeldag van de inbreuk). Eventueel beroep tegen deze uitspraken
zal behandeld worden op de eerstvolgende zitting van het Sportcomite.
Er zal onderscheid worden gemaakt voor feiten op het terrein, naast het terrein of door interactie tussen
spelers en scheidsrechter met supporters of officiëlen naast het terrein.
Inbreuken op het terrein:
 vrijwillige overdracht van het virus (spuwen…) => onmiddellijk rood + min 1 jaar schorsing
 poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 2 maanden
schorsing
 onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met een tegenspeler
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + 1 maand schorsing
 onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + min 3 maanden schorsing
 onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)
Inbreuken door interactie tussen supporters en officiële met spelers of scheidsrechters:
 vrijwillige overdracht van het virus (spuwen…) => onmiddellijk rood + min 2 jaar schorsing indien
de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
 poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 6 maanden
schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
 onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met tegenspeler binnen
een straal van 1,50 m => rood + 1 maand schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 25€
boete voor de club.
 onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => rood + min 6 maanden schorsing indien de pleger lid is van de
LVL+ 100€ boete voor de club.

LVL info 01 6/7 19/08/2020
 onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd + 150€ boete
voor de club.
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg geschorst worden door deze tijdelijk uit de competitie
te nemen (beslissing RvB)
Inbreuken van supporters en officiële onderling naast het terrein:
 onvrijwillige overdracht van het virus door onderlinge verbale of fysieke agressie => onmiddellijke
stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)
6 De scheidsrechter
DE KLEEDKAMER
 Moet voldoende groot zijn om de 1.5 m afstand tussen de aanwezigen te kunnen garanderen. Indien
dit niet kan gegarandeerd worden zal de kleedkamer beurtelings moeten betreden worden door de
scheidsrechter en de persoon die in de kleedkamer moet zijn.
 De kleedkamer is gedesinfecteerd voor dat de scheidsrechter deze betreedt – de deur staat open.
 Alleen toegang in de kleedkamer voor de afgevaardigden met mondmasker (verplicht) – indien
mogelijk wordt het wedstrijdblad buiten de kleedkamer ondertekend.
 De kleedkamer is verboden zone voor alle andere personen tijdens de wedstrijd.
 Ontsmettingsgel wordt door de thuisploeg voorzien in kleedkamer (verplicht).
DE SCHEIDSRECHTER
 Wordt aanbevolen om aangekleed naar de wedstrijd te komen en niet te douchen.
 Bij contact met de afgevaardigden in de kleedkamer is een mondmasker verplicht voor alle personen.
 De scheidsrechter wordt aanbevolen om steeds wegwerphandschoenen te dragen vanaf het moment
dat hij de locatie betreedt. Bij nazicht van het wedstrijdblad en de identiteitskaarten, aannemen van
vergoeding en controle van de wedstrijdballen (zijn verplicht gedesinfecteerd door de thuisploeg) zijn
handschoenen verplicht.
 Respecteert en dwingt de 1.5 m afstandsregel af bij de toss, bij vervangingen en bij mondelinge
contacten met de spelers op het terrein.
 Wordt aanbevolen om drank en balpen van thuis mee te nemen. Eventueel kan de thuisclub een
ongeopend flesje drank aanbieden.
 Wordt aanbevolen om waardevolle zaken (geld, gsm, juwelen ….) in zijn wagen te bewaren of in
bewaring te geven aan de thuisafgevaardigde (deuren van de kleedkamer blijven open)
 Benadrukt voor de wedstrijd de toepassing van de nieuwe “corona reglementen”.
7 Wedstrijd protocol LVL
Voor de wedstrijd
 De thuisploeg desinfecteert de kleedkamers van de scheidsrechter, bezoekers en thuisploeg uiterlijk
een half uur voor de wedstrijd. Ook de wedstrijdballen, de reserve wedstrijdballen en de
opwarmingsballen (minstens 1 per ploeg) worden een half uur voor de wedstrijd gedesinfecteerd.
 De thuisafgevaardigde vult het wedstrijdblad in en bezorgt het dan aan de bezoekers op het moment
dat zij aankomen op de locatie (een half uur voor de wedstrijd).
 De thuisafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter uiterlijk een half uur voor de wedstrijd. In zijn
kleedkamer mogen maximum 2 personen tegelijk aanwezig zijn en zij dragen een mondmasker.
 De bezoekende afgevaardigde met mondmasker bezorgt het ingevulde wedstrijdblad, de
identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd.
 De thuisafgevaardigde met mondmasker bezorgt de identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de
scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd. Hij bezorgt ook de wedstrijdbal aan de
scheidsrechter.

LVL info 01 7/7 19/08/2020
Tijdens de wedstrijd
 Beide ploegen wordt aanbevolen om een draagtas te voorzien om alle waardevolle voorwerpen van
de spelers in te bergen tijdens de wedstrijd en deze in een afgsloten ruimte of auto te (laten)
bewaren. De kleedkamerdeur blijft open staan tijdens de wedstrijd.
 De spelers begeven zich afzonderlijk naar het terrein. De reservespelers en afgevaardigden nemen
plaats in de neutrale zone met inachtname van de 1,5 m afstandsregel.
 De neutrale zone van de 2 ploegen zijn minstens 25 m van elkaar verwijderd. Er wordt aanbevolen
om langs beide zijden van het terrein een neutrale zone te voorzien ipv langs dezelfde zijde van het
terrein.
 Er worden geen supporters toegestaan in de neutrale zone (minstens 10m afstand).
 Bij alle contacten (vb toss en vervangingen) met de scheidsrechter wordt de 1,5 m afstandsregel
gerespecteerd.
 Tijdens de wedstrijd zullen de nieuwe corona reglementen (zie apart hoofdstuk) strikt worden
toegepast.
 Medische verzorging:
– De verzorger van dienst is verplicht om een mondmasker en wegwerphandschoenen (*) te
dragen die (*) na iedere behandeling worden omgewisseld.
– Naast de verplichte EHBO kit wordt de thuisploeg aangeraden om de klassieke emmer water te
vervangen door een spuitbus. Indien dit niet mogelijk is moet de emmer na iedere behandeling
gedesinfecteerd worden.
Na de wedstrijd
 Bij het einde van de wedstrijd begeven alle spelers zich naar de kleedkamers; er wordt aangeraden
om een beurtrol af te spreken bij het douchen.
 Na de wedstrijden vervullen de afgevaardigden de noodzakelijke formaliteiten bij de scheidsrechter.
Alle personen dragen een mondmasker en handschoenen worden aanbevolen. De kleedkamer van
de scheidsrechter wordt in geen geval betreden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de
scheidsrechter, ook al staat de deur van de kleedkamer open

  •  

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.