news

Titelbalk_reclame_02

 

 

COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

 1. Sociaal leven
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
 1. Economisch leven
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer. Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten.
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.
 1. Scholen
 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings
 1. Begin- en einddatum
 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

Vanaf vrijdag 30-10-2020 (18.00 u)  is alle sportactiviteit voor beoefenaars
boven 12 jaar , beperkt tot maximum 4 personen .
b

  • Beslissingen L.V.L.

 

5 Addendum intern reglement : “Corona reglement”
Addendum art 20 – schorsingen
 In geval het seizoen geneutraliseerd wordt blijven alle schorsingen die niet gekoppeld zijn aan
wedstrijdcodes van toepassing voor het volgende seizoen (en zal de schorsingsperiode mogelijk
met minimum 1 jaar verlengd worden).
 De schorsingen die wel gekoppeld zijn aan wedstrijdcodes voor het seizoen 2020-2021 vervallen
in het seizoen 2021-2022.
Addendum art 36 – het klassement
 Bij stopzetting van de competitie in de terugronde wordt de eindrangschikking gemaakt op basis
van de rangschikking van de heenronde indien alle wedstrijden van de heenronde werden
gespeeld tenzij de kampioen/daler met mathematische zekerheid kan worden aangeduid op het
moment dat de competitie wordt stilgelegd.
 Bij stopzetting van de competitie in de heenronde en indien alleen de terugronde wordt
uitgespeeld wordt de eindrangschikking gemaakt op basis van de rangschikking van de
terugronde indien alle wedstrijden van de terugronde werden gespeeld.
 Indien de heenronde en de terugronde niet volledig is gespeeld zal er geen eindrangschikking
worden opgemaakt en wordt het seizoen geneutraliseerd.
 Bij een nieuwe totale lockdown beslist de Raad van Bestuur over het verder verloop en het
herplannen van de competitie.
 Bij een gedeeltelijke of lokale lockdown waarbij wedstrijden lokaal verboden worden beslist de
Raad van Bestuur over het verder verloop en de herplanning van de competitie.
Addendum art 37 – strafnormen
Het bestuursorgaan heeft beslist om aan de bestaande strafnormen een extra “corona” hoofdstuk toe te
voegen om de veiligheid en de gezondheid van alle spelers, scheidsrechters en officiële zo goed mogelijk
te waarborgen.
Inbreuken op deze corona reglementering zullen in een soort van snelrecht op de eerste zitdag na de
feiten door het Dagelijks Bestuur behandeld worden. De straffen zullen met onmiddellijke ingang van
toepassing zijn (is de speeldag na de speeldag van de inbreuk). Eventueel beroep tegen deze uitspraken
zal behandeld worden op de eerstvolgende zitting van het Sportcomite.
Er zal onderscheid worden gemaakt voor feiten op het terrein, naast het terrein of door interactie tussen
spelers en scheidsrechter met supporters of officiëlen naast het terrein.
Inbreuken op het terrein:
 vrijwillige overdracht van het virus (spuwen…) => onmiddellijk rood + min 1 jaar schorsing
 poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 2 maanden
schorsing
 onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met een tegenspeler
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + 1 maand schorsing
 onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + min 3 maanden schorsing
 onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)
Inbreuken door interactie tussen supporters en officiële met spelers of scheidsrechters:
 vrijwillige overdracht van het virus (spuwen…) => onmiddellijk rood + min 2 jaar schorsing indien
de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
 poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 6 maanden
schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
 onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met tegenspeler binnen
een straal van 1,50 m => rood + 1 maand schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 25€
boete voor de club.
 onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => rood + min 6 maanden schorsing indien de pleger lid is van de
LVL+ 100€ boete voor de club.

LVL info 01 6/7 19/08/2020
 onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd + 150€ boete
voor de club.
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg geschorst worden door deze tijdelijk uit de competitie
te nemen (beslissing RvB)
Inbreuken van supporters en officiële onderling naast het terrein:
 onvrijwillige overdracht van het virus door onderlinge verbale of fysieke agressie => onmiddellijke
stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
 bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)
6 De scheidsrechter
DE KLEEDKAMER
 Moet voldoende groot zijn om de 1.5 m afstand tussen de aanwezigen te kunnen garanderen. Indien
dit niet kan gegarandeerd worden zal de kleedkamer beurtelings moeten betreden worden door de
scheidsrechter en de persoon die in de kleedkamer moet zijn.
 De kleedkamer is gedesinfecteerd voor dat de scheidsrechter deze betreedt – de deur staat open.
 Alleen toegang in de kleedkamer voor de afgevaardigden met mondmasker (verplicht) – indien
mogelijk wordt het wedstrijdblad buiten de kleedkamer ondertekend.
 De kleedkamer is verboden zone voor alle andere personen tijdens de wedstrijd.
 Ontsmettingsgel wordt door de thuisploeg voorzien in kleedkamer (verplicht).
DE SCHEIDSRECHTER
 Wordt aanbevolen om aangekleed naar de wedstrijd te komen en niet te douchen.
 Bij contact met de afgevaardigden in de kleedkamer is een mondmasker verplicht voor alle personen.
 De scheidsrechter wordt aanbevolen om steeds wegwerphandschoenen te dragen vanaf het moment
dat hij de locatie betreedt. Bij nazicht van het wedstrijdblad en de identiteitskaarten, aannemen van
vergoeding en controle van de wedstrijdballen (zijn verplicht gedesinfecteerd door de thuisploeg) zijn
handschoenen verplicht.
 Respecteert en dwingt de 1.5 m afstandsregel af bij de toss, bij vervangingen en bij mondelinge
contacten met de spelers op het terrein.
 Wordt aanbevolen om drank en balpen van thuis mee te nemen. Eventueel kan de thuisclub een
ongeopend flesje drank aanbieden.
 Wordt aanbevolen om waardevolle zaken (geld, gsm, juwelen ….) in zijn wagen te bewaren of in
bewaring te geven aan de thuisafgevaardigde (deuren van de kleedkamer blijven open)
 Benadrukt voor de wedstrijd de toepassing van de nieuwe “corona reglementen”.
7 Wedstrijd protocol LVL
Voor de wedstrijd
 De thuisploeg desinfecteert de kleedkamers van de scheidsrechter, bezoekers en thuisploeg uiterlijk
een half uur voor de wedstrijd. Ook de wedstrijdballen, de reserve wedstrijdballen en de
opwarmingsballen (minstens 1 per ploeg) worden een half uur voor de wedstrijd gedesinfecteerd.
 De thuisafgevaardigde vult het wedstrijdblad in en bezorgt het dan aan de bezoekers op het moment
dat zij aankomen op de locatie (een half uur voor de wedstrijd).
 De thuisafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter uiterlijk een half uur voor de wedstrijd. In zijn
kleedkamer mogen maximum 2 personen tegelijk aanwezig zijn en zij dragen een mondmasker.
 De bezoekende afgevaardigde met mondmasker bezorgt het ingevulde wedstrijdblad, de
identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd.
 De thuisafgevaardigde met mondmasker bezorgt de identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de
scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd. Hij bezorgt ook de wedstrijdbal aan de
scheidsrechter.

LVL info 01 7/7 19/08/2020
Tijdens de wedstrijd
 Beide ploegen wordt aanbevolen om een draagtas te voorzien om alle waardevolle voorwerpen van
de spelers in te bergen tijdens de wedstrijd en deze in een afgsloten ruimte of auto te (laten)
bewaren. De kleedkamerdeur blijft open staan tijdens de wedstrijd.
 De spelers begeven zich afzonderlijk naar het terrein. De reservespelers en afgevaardigden nemen
plaats in de neutrale zone met inachtname van de 1,5 m afstandsregel.
 De neutrale zone van de 2 ploegen zijn minstens 25 m van elkaar verwijderd. Er wordt aanbevolen
om langs beide zijden van het terrein een neutrale zone te voorzien ipv langs dezelfde zijde van het
terrein.
 Er worden geen supporters toegestaan in de neutrale zone (minstens 10m afstand).
 Bij alle contacten (vb toss en vervangingen) met de scheidsrechter wordt de 1,5 m afstandsregel
gerespecteerd.
 Tijdens de wedstrijd zullen de nieuwe corona reglementen (zie apart hoofdstuk) strikt worden
toegepast.
 Medische verzorging:
– De verzorger van dienst is verplicht om een mondmasker en wegwerphandschoenen (*) te
dragen die (*) na iedere behandeling worden omgewisseld.
– Naast de verplichte EHBO kit wordt de thuisploeg aangeraden om de klassieke emmer water te
vervangen door een spuitbus. Indien dit niet mogelijk is moet de emmer na iedere behandeling
gedesinfecteerd worden.
Na de wedstrijd
 Bij het einde van de wedstrijd begeven alle spelers zich naar de kleedkamers; er wordt aangeraden
om een beurtrol af te spreken bij het douchen.
 Na de wedstrijden vervullen de afgevaardigden de noodzakelijke formaliteiten bij de scheidsrechter.
Alle personen dragen een mondmasker en handschoenen worden aanbevolen. De kleedkamer van
de scheidsrechter wordt in geen geval betreden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de
scheidsrechter, ook al staat de deur van de kleedkamer open

  •  

Door maatregelen in de bestrijding van het corona-virus , is de competitie voor
onbepaalde tijd stilgelegd .

 

 

 

Reacties zijn gesloten.